www.larare.at

Reflektioner: Klingberg

Här nedan följer mina reflektioner till filmklippet:Torkel Klingberg: Så tränar du dina elever till bättre resultat

Detta filmklipp handlar om lärande; eller rättare sagt hjärnans förmåga att antingen förstärka lärandet eller hämma det.

Filmen handlar i korthet om kampanda som är mycket viktigt för lärande! Och att hårt (envist) arbete lönar sig!

I filmens inledning säger Klingberg att det inte finns svaga och starka elever? Detta sätt att kategorisera är inte bra utan man bör istället tala om snabb och långsam inlärning.

Att vara bra på t.ex. matte är inget man föds med, utan det handlar om träning. Ett flexibelt tänkande (open mindset) är ett resultat av träning, inte medfödda förmågor.

Arvets och miljöns betydelse? Det finns en interaktion mellan dessa; ett samspel som tar med båda aspekterna i beräkningen. Om en person har snabba eller långsamma muskelfibrer (genetik) avgör om personen ifråga är mer lämpad för långdistans eller ett 100-meterslopp. Detta betyder inte att man är fast i det ena eller det andra, men långsamma muskelfibrer behöver kompenseras med högre träningsmängd så att de snabba muskelfibrerna utvecklas mer. Och om omgivningen (miljö) uppmuntrar denna utveckling kommer den att ske.

Lär man sig bättre eller snabbare om det är roligt? Snabbare är självklart, men bättre kan ifrågasättas eftersom vissa studier har visat på att grupper med högst motivation presterat sämst.

Vad är skillnaden på yttre och inre motivation? Mest basala yttre motivationen är pengar (egen kommentar: eller hot om våld), men det funkar inte på lärandet långsiktigt. Med hjälp av ekonomisk belöning kan man påskynda ett arbete och få in ett arbete i tid, men det är inte likställt med lärande. Däremot kan en inre motivation leda till att personen ifråga vill eller orkar träna mer. Det är alltså mängden timmar du lägger ner på en aktivitet som avgör hur bra du blir i aktiviteten.

Hur utvecklas lärandet? Våga utmana dig själv och träna svåra uppgifter. Du ska helst lägga nivån på gränsen för din kapacitet. Pusha dina gränser.

Principerna för lärande? Var fokuserad! Ta till dig av konstruktiv feedback och utveckla ett vidare lärande. Och du måste vara beredd på att misslyckas. Framför allt handlar det om att vara uthållig! Det gäller att bygga upp ett grit. Varför är Grit (= “jävlar anamma”, ihärdighet, uthållighet) bra? Du får mycket träning och träning leder till färdigheter. Och det är viktigt att INTE ge upp!

I filmen säger Klingberg att de inte vet hur man jobbar upp ett grit, men jag anser att man gör det genom att hålla sig kvar i något fastän det inte är lustfyllt och envist kämpa vidare och desto mer van man är att kämpa desto lättare blir det att kämpa i andra sammanhang. Feedback är också viktigt för grit för då får du återkoppling och kan jobba på dina svagheter mer målmedvetet.

 

 

 

 

Joni Stam (2017)