www.larare.at

Growth Mindset - kommentar

Kommentar till Growth mindset is on a firm foundation, but we’re still building the house av Carol Dweck.

Husmetaforen är en klassiker, kanske lite av en kliché, men den blir aktuell när man pratar om fundament, förankring och tätade skikt med ett tak över. Att se till brister i konstruktionen är förvisso ett evighetsgöra och en ständig iver att renovera kan stundtals dölja det mest väsentliga när det gäller lärande, men för att återgå till pudelns kärna så handlar growth Mindset om att befästa ett bra grundmaterial som utgör själva fundamentet för lärandet. Alltså att se till att cementblandningen innehåller rätt ingredienser.

Och vilka är då de rätta ingredienserna? Jo, det som growth mindset lär ut; ganska enkelt egentligen. Personligen tror jag att många som inte lyckas tillämpa denna metod i sin undervisning hämmas eller till och förhindras av rådande situation i skolorna. Det är inte själva metoden det är fel på, utan möjligheterna att genomföra den som är det stora problemet och då skulle jag vilja lyfta kunskapskraven och betygsättningen som faktorer som sparkar undan benen för growth mindset!

Jag ska illustrera hur man kan trycka ner en elev och befästa ett fixed mindset: du börjar med att visa vad HELA kursen ska innehålla, lägger fram styrdokumenten och betonar vilka krav som finns för att få ett betyg. Vips! Så har man etablerat ett utgångsläge där eleven redan initialt begriper att allt detta är obegripligt! Ursäkta ordvitsen.

Alltså; hur ska man få både lärare och elever att jobba med ett growth mindset? Ett sätt är att visa upp ett trappsteg som inte är särskilt högt och få eleven själv att ta första steget i lärdomens trappa.

Att ha en ständig dialog med eleven vilket också är svårt när lärare har uppåt 150 elever att styra i mål. Hur kan man skapa relationer med varje elev? Detta är ännu en faktor som jag tror har stor betydelse för att growth mindset ska fungera: relationsskapande.

Och som i sagorna ska jag lyfta ännu en aspekt som förhindrar metodens spridning och det är förtroendet: för det första politikers förtroende för skolledare, skolledares förtroende för lärarna och till slut lärarnas förtroende för eleverna. Det finns en misstro mellan alla led idag som motarbetar känslan av både självbestämmande och medbestämmande och för att tillämpa marxistisk termonologi så är vi som jobbar med lärande alienerade från lärandets essens, alltså det som utgör själva lärandet och det är intellectual growth!

/ Joni Stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2017)