www.larare.at

Utmärkelse i Svenska

-

Jag vill visa min uppskattning genom att tilldela utmärkelser till elever som på något vis berikat studieklimatet och/eller bidragit med mycket bra arbeten samt visat prov på dedikerat arbete i svenskämnet och med det svenska språket .

Alla nominerade får ett bevis (Enskild utmärkelse och Grupputmärkelse) och en i varje klass får ett pris.

 

Utmärkelse i Svenska / Motivering
 

Eleven har visat prov på stor dedikation vad gäller svenskämnet och det svenska språket, samt levererat arbeten som håller en mycket hög kvalité som berikat både elever och lärare. Eleven förtjänar att uppmärksammas och belönas genom denna utmärkelse som är ett tecken på uppskattning och beröm.

 

Utmärkelse i Svenska / Nominerade
 

 

 
Utmärkelse i Svenska / Vinnare
 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2012)