PM - promemoria

Inom skolväsendet betyder promemoria en kort uppsats eller rapport, vanligen som delredovisning i en kurs. Det kan också betyda förstudie, projektplan eller projektförslag.

Joni Stam - Uppdaterad: