www.larare.at

Planering: Svenska 2 (HT17-VT18)

Kalendarium (pdf)

 

Planering: Svenska 2 (HT17-VT18) / V.35
 
Klicka för att komma till start

Presentation av kurs Svenska 2.

Jobba med färdigheter i Svenska.

Inledning: filmanalys.

 

Planering: Svenska 2 (HT17-VT18) / V.36-V.38
 
Klicka för att komma till start

Läsning av Det skvallrandet hjärtat av Edgar Allen Poe och ifyllning av läslogg; därefter bygga ut loggen till en analys.

Fortsättning: filmanalys.

 

Planering: Svenska 2 (HT17-VT18) / V.39
 
Klicka för att komma till start

Kamratrespons. Göra klart litteratur- och filmanalys.

 

Planering: Svenska 2 (HT17-VT18) / V.40-V.45
 
Klicka för att komma till start

Informationshantering: Lässtrategier, Ordförråd, läshastighet, Planering, Motivation, koncentration, källhänvisning och förmågor. Skriva referat.

 

Planering: Svenska 2 (HT17-VT18) / V.46-V.06
 
Klicka för att komma till start

Argumentation: skriftligt (debattartikel) och muntligt (argumenterande tal)

 

Planering: Svenska 2 (HT17-VT18) / V.07-V.15
 
Klicka för att komma till start

Litteraturvetenskap: fokus på Renässansen och Upplysningen. Shakespeares Hamlet och Daniel Defoes Robinson Crusoe. Uppsatsskrivning.

 

Planering: Svenska 2 (HT17-VT18) / V.16-V.18
 
Klicka för att komma till start

Språkets uppbyggnad: grammatik och språklig analys.

 

Planering: Svenska 2 (HT17-VT18) / V.19-V.20
 
Klicka för att komma till start

Litteraturvetenskap: fokus på Renässansen och Upplysningen. Shakespeares Hamlet och Daniel Defoes Robinson Crusoe. Uppsatsskrivning.

 

Planering: Svenska 2 (HT17-VT18) / V.21-V.22
 
Klicka för att komma till start

Språk i Norden.

 

Planering: Svenska 2 (HT17-VT18) / V.22-V.24
 
Klicka för att komma till start

Komplettering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2018)