Psykologi 1 - Höstterminen 2015

Kontaktuppgifter till lärare: joni.stam@edu.borlange.se

Vecka

Onsdag (09:05 - 10:45), Sal: H225

35

Marus presenterade de fem psykologiska perspektiven. Läs mer.

 1. Det biologiska perspektivet
 2. Det psykodynamiska perspektivet (psykoanalys)
 3. Det behavioristiska perspektivet (beteendeperspektivet)
 4. Det humanistiska perspektivet
 5. Det kognitiva perspektivet


36

Presentation…

av lärare och elever.

av ämnet Psykologi

Dagens mål: Du vet vilka dina klasskamrater och och du vet vem läraren är.

37


Introduktion Psykologi

 1. Föreläsning: Bildspel

  1. Exit ticket

 2. Psykologikompendium

  1. Se instruktioner

  Dagens mål: se bildspelet, fyll i Exit ticket, läs texten och förstå instruktionerna

38


Moment: Introduktion

 1. Läs Psykologikompendium

  1. Se instruktioner

Dagens mål: besvara frågan: Vad är psykologi? och lägg in svaret i din lärportfolio.

39


Återkoppling

Moment: Introduktion

 1. Föreläsning 1
 2. Tema: experiment (Milgram)
  1. Läs kapitlen: Påverka och lydnad (s.149) och Grupptryck (s.150) i Cronlund
  2. Diskutera: Påverkan, lydnad och Grupptryck

Dagens mål: skriv anteckningar till föreläsningen och lägg in i din lärportfolio (använd gärna nyckelord)

40


Tema: experiment

 1. Allmänt om experiment
 2. De första kända experimenten
 3. Milgrams experiment
  1. Se filmer (3 av 3)
  2. Grupparbete

41

Gör klart filmsnack: Milgrams experiment och lägg in svar på frågorna i din lärportfolio.

Ta hjälp av sociokulturellt perspektiv: Makt och lydnad. Ta hjälp av följande: Tvångsmakt, Belöningsmakt, Legitim makt, Informationsmakt, Expertmakt och Förtroendemakt.


Nytt experiment:

 1. Pavlovs hund (betingning) - hann inte med, men titta gärna på klippet själva

Klassdiskussion om filmerna (som spelades upp i bakvänd ordning för att underlätta förståelse)

42


Föreläsning om de fem perspektiven:

 1. Det biologiska perspektivet
 2. Det psykodynamiska perspektivet (psykoanalys)
 3. Det behavioristiska perspektivet (beteendeperspektivet)
 4. Det humanistiska perspektivet
 5. Det kognitiva perspektivet

Läs mer.

Nytt experiment som kopplar till de fem perspektiven

 1. The Marshmallow Experiment - Instant Gratification

  1. Impulskontroll? Se speciellt till den mörka flickans beteende.
  2. Vad gör barnen (främst kroppsliga uttryck). Se till kroppsspråket.
  3. Vilka psykologiska perspektiv kan man använda för att förklara barnens beteende.
  4. Se speciellt till flickan och pojken (de enda som är tillsammans med någon).
   1. Är de syskon? Hur kan man se det i så fall?
   2. Hur skiljer sig deras beteende från varandra?
   3. Se till vad de säger när flickan ätit upp sin marshmallow. Pojken: “I’m waiting” och flickan:  “I can wait”
  5. Kvinnan applåderar för pojken  som klarat av att vänta. Vad har applåden för funktion och hur man koppla det beteendet till psykologi?
  6. Kan man använda experimentet för att förklara något mänskligt allmängiltig beteende? Vad i så fall?

Försök koppla de andra experimenten som vi gått igenom i Psykologi 1 till perspektiven. Och lägg in dina reflektioner i din lärportfolio. Jobba själv eller i grupp; det är valfritt.

Anknyt experimenten

 1. Gruppsykologi (apor, bananer och en sprinkler)
 2. Burken med nötter
 3. Milgrams experiment
 4. Betingning (Pavlov)
 5. The Marshmallow Experiment gjorde vi tillsammans, men var du med så får du gärna göra kortare anteckningar om den gemensamma diskussionen.

till de fem perspektiven:

 1. Det biologiska perspektivet
 2. Det psykodynamiska perspektivet (psykoanalys)
 3. Det behavioristiska perspektivet (beteendeperspektivet)
 4. Det humanistiska perspektivet
 5. Det kognitiva perspektivet

Läs mer.43


Elevsamtal

 1. Vad har du lärt dig om psykologi hittills?
 2. Vet du hur konceptet: lärportfolio fungerar?
 3. Hittar du relevant material på larare.at?
 4. Vet du hur du hittar kursens styrdokument?
 5. Hur ser du på dina studieprestationer i psykologi hittills?
 6. Vilket betyg strävar du efter?

Har du frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta mig

Eget arbete med att...

Anknyta experimenten (ta hjälp av Tema: experiment)

 1. Gruppsykologi (apor, bananer och en sprinkler)

 2. Burken med nötter

 3. Milgrams experiment

 4. Betingning (Pavlov)

 5. The Marshmallow Experiment gjorde vi tillsammans, men var du med så får du gärna göra kortare anteckningar om den gemensamma diskussionen.


till de fem perspektiven:

 1. Det biologiska perspektivet

 2. Det psykodynamiska perspektivet (psykoanalys)

 3. Det behavioristiska perspektivet (beteendeperspektivet)

 4. Det humanistiska perspektivet

 5. Det kognitiva perspektivet

Läs mer.


44

Höstlov


45


Jobba mer med de fem perspektiven - allmänt om perspektiven: Läs mer.

 1. Det biologiska perspektivet. Läs mer: Cronlund 26-
 2. Det psykodynamiska perspektivet (psykoanalys). Läs mer: Cronlund 35-
 3. Det behavioristiska perspektivet (beteendeperspektivet). Läs mer: Cronlund 48-
 4. Det humanistiska perspektivet. Läs mer: Cronlund 60-
 5. Det kognitiva perspektivet. Läs mer: Cronlund 68-

Redovisning - körschema

 1. Allmänt om perspektivet (jämför gärna med ett annat perspektiv)
 2. Förgrundsgestalt: en eller flera person(er) som betytt mycket för perspektivet
 3. Tillämpning. Hur kan perspektivet användas för att förstå ett beteende. Ha med ett exempel.
 4. Värdering. Ha egna åsikter om perspektivet.

Redovisningsordning bestäms av Fruit machine

Funkade inte med redovisningsordning, därför kör vi valfri ordning. Anmäl gärna dagen innan via mejl.

Jonis tips: Lär dig mer om studieteknik

46


Kunskapskontroll av de fem perspektiven.

47

Jobba med avstämning i er lärportfolio. Gör det som du ännu inte gjort.


Samtidigt håller jag kunskapskontroll av de fem perspektiven med elev

48


Se filmen: Stora tänkare (0:00 - 31:00)  och jobba med följande material.

Redovisning av perspektiv:

49


Se filmen: Stora tänkare (ca 30min)  och jobba med följande material.

Redovisning av perspektiv med elev

50

Filmtajm: Det sociala djuret : Den omedvetna människan

Jobba med avstämning i er lärportfolio. Gör det som du ännu inte gjort.

Samtidigt håller jag kunskapskontroll av de fem perspektiven med. Funkade inte med redovisningsordning, därför kör vi valfri ordning. Anmäl gärna dagen innan via mejl så att jag kan förbereda mig.

Nyhet: Examination: Psykologi 1 (bildspel)

51


Jobba med avstämning i er lärportfolio. Gör det som du ännu inte gjort.

Samtidigt håller jag kunskapskontroll av de fem perspektiven med. Funkade inte med redovisningsordning, därför kör vi valfri ordning. Anmäl gärna dagen innan via mejl så att jag kan förbereda mig.

Tid för individuell handledning.


 


Psykologi 1 - VT 2016

Kontaktuppgifter till lärare: joni.stam@edu.borlange.se

Vecka


Onsdag (10:20 - 11:10), Sal: G219

2

Välkomna tillbaka efter juluppehållet!

Gemensam genomgång av Kursexamination

Dröj vid det det kognitiva perspektivet

 1. Beskriv så kort som möjligt det Kognitiva perspektivet.
 2. Vem var Jean Piaget? Och vad är han mest känd för?
 3. Vem är Lawrence Kohlberg Och vad är han mest känd för?
 4. Hur kommer det sig att ca 5% av allt vi gör, gör vi medvetet och 95% av våra handlingar utförs utan eftertanke? Förklara vad automatiska tankar är för något?
 5. Vad beror psykisk ohälsa på enligt det Kognitiva perspektivet?
 6. Enligt det kognitiva perspektivet mår vi psykiskt bättre om vi har större självkännedom. Vad menas med det?
 7. Vad är största skillnaden mellan det kognitiva perspektivet och det psykodynamiska perspektivet?

Extrafrågor

 1. Vad är Kognitiva schemas?
 2. Hur fungerar människans minne enligt det Kognitiva perspektivet?
 3. Hur fungerar sinnesförnimmelse enligt det Kognitiva perspektivet?
 4. Hur fungerar perception enligt det Kognitiva perspektivet?
 5. Hur fungerar lärande enligt det Kognitiva perspektivet?
 6. Hur fungerar tänkande enligt det Kognitiva perspektivet?

3

Idag

Se webblektion om det kognitiva perspektivet

Fortsätt jobba med frågorna - ta hjälp av länken: Det kognitiva perspektivet

 1. Beskriv så kort som möjligt det Kognitiva perspektivet.
 2. Vem var Jean Piaget? Och vad är han mest känd för?
 3. Vem är Lawrence Kohlberg Och vad är han mest känd för?
 4. Hur kommer det sig att ca 5% av allt vi gör, gör vi medvetet och 95% av våra handlingar utförs utan eftertanke? Förklara vad automatiska tankar är för något?
 5. Vad beror psykisk ohälsa på enligt det Kognitiva perspektivet?
 6. Enligt det kognitiva perspektivet mår vi psykiskt bättre om vi har större självkännedom. Vad menas med det?
 7. Vad är största skillnaden mellan det kognitiva perspektivet och det psykodynamiska perspektivet?

Extrafrågor

 1. Vad är Kognitiva schemas?
 2. Hur fungerar människans minne enligt det Kognitiva perspektivet?
 3. Hur fungerar sinnesförnimmelse enligt det Kognitiva perspektivet?
 4. Hur fungerar perception enligt det Kognitiva perspektivet?
 5. Hur fungerar lärande enligt det Kognitiva perspektivet?
 6. Hur fungerar tänkande enligt det Kognitiva perspektivet?

4


Kursens centrala innehåll

Fortsätt jobba med frågorna - ta hjälp av länken: Det kognitiva perspektivet

 1. Beskriv så kort som möjligt det Kognitiva perspektivet.
 2. Vem var Jean Piaget? Och vad är han mest känd för?
 3. Vem är Lawrence Kohlberg Och vad är han mest känd för?
 4. Hur kommer det sig att ca 5% av allt vi gör, gör vi medvetet och 95% av våra handlingar utförs utan eftertanke? Förklara vad automatiska tankar är för något?
 5. Vad beror psykisk ohälsa på enligt det Kognitiva perspektivet?
 6. Enligt det kognitiva perspektivet mår vi psykiskt bättre om vi har större självkännedom. Vad menas med det?
 7. Vad är största skillnaden mellan det kognitiva perspektivet och det psykodynamiska perspektivet?

Extrafrågor

 1. Vad är Kognitiva schemas?
 2. Hur fungerar människans minne enligt det Kognitiva perspektivet?
 3. Hur fungerar sinnesförnimmelse enligt det Kognitiva perspektivet?
 4. Hur fungerar perception enligt det Kognitiva perspektivet?
 5. Hur fungerar lärande enligt det Kognitiva perspektivet?
 6. Hur fungerar tänkande enligt det Kognitiva perspektivet?

5

Lektionen inställd på grund av temadag i aulan, kl 09.30-11.30, för 2:orna: Don´t drink and drive.

Läs följande inför nästa lektion: Biologisk psykologi

6

Lektionen används till religion

7

OBS! Vi börjar en timme tidigare i och med förra veckans lektionsbortfall: 9:20 - 11:10

Elevernas val: föreläsning till Bildspel: Behov och känslor (avbröts vid Harry Harlow)

Centralt innehåll: “Biologisk psykologi och dess tillämpningar: hur människan förstås utifrån fysiska förklaringar av tänkande, känslor och beteende.”

Exit ticket: Behov och känslor

Elevsamtal om det finns tid

8

Ingen undervisning: temadag: Kränkning

9

10


11


12


Jobba vidare med filmsnack i anknytning till Film: Det vita snittet (SVT-dokumentär om lobotomi i Sverige).


Koppla filmen till kursens kunskapskrav (det är första kravet som gäller) och därefter genomgång av filmsnacket.


Första kravet kan också visas upp med hjälp av följande sajt: Psykologins historia på larare.at eller sajt på Lätt att Lära: Psykologins historia

13

14

Film: In i vårt psyke (tid: 0:00 - 28:45)

 1. På 1890-talet kom Ivan Pavlov fram till hur betingade reflexer frammanas. Betingade reflexer lagras i vår hjärna; ge exempel på minst tre.
 2. Vad är en Skinnerbox?
 3. Skinners utopi: Vore en styrande elit som kunde kontrollera människors beteenden bra? Sinneskontroll. Ge argument för båda sidor: alltså för Skinners utopi och emot Skinners utopi.
 4. På vilket sätt har Skinner präglat vår tid? När är hans idéer användbara?
 5. Vilka psykologiska experiment är ok och vilka är det inte?

Återkoppling: Fem psykologiska perspektiv

15

Film: In i vårt psyke (tid: 28:45 - 49:16)

 1. Nämn en historisk händelse som kan förklaras med hjälp av psykologin.

 2. Milgrams experiment gav upphov till en traumatisk upplevelse för försökskaninerna som de förmodligen sent skulle glömma. Är det ok att utsätta människor för den här typen av experiment?

 3. Socialpsykologin visar på… (Fyll på resten själv)

 4. Vem var Robert Heath? Och vad är han känd för?

 5. Redogör för experimentet med flugorna. Vad gjorde “flugornas herre” (Gero Miesenboeck) och vad kom han fram till? Läs mer om optogenetik.

Vill du tjäna 700 kr klicka här så har du möjlighet att vara labbråtta.

16

Lektion går bort på grund av NP

17

Individuell handledning

18

Ledigt

19

Individuell handledning

20

Individuell handledning (boka gärna tid)

21

Individuell handledning

Vecka

Onsdag (10:20 - 11:10)

Sal: G219

22

Individuell handledning och Utvärdering

23

Glad sommar!

sommar.png