Journalistik, reklam och information 1 - HT16 (VT17)

Vecka:  34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50 / 51

Kontakt: joni.stam@edu.borlange.se (rum H131)

Kurslitteratur: www.larare.at, www.inlasningstjanst.se,

Kurslitteratur: Kommunikation, Information, Journalistik, Reklam, Lagar och etik

Arbetsmaterial: Öppet dokument / Exit ticket / www.menti.com (262323)

Styrdokument: Förmågor, Centralt innehåll, Kunskapskrav

Vecka

Onsdag 11:20 - 12:35

Sal: A224

34

Presentation av lärare och elever

Kursinnehåll


35

 • Fotografering

 • Kontaktuppgifter

 • Förslag på examination: kursinnehållet avhandlas steg för steg med hjälp av momentindelning och övningar och uppgifter knutna till momenten.

 • Journalistik, reklam och information 1

 • Examinationsform bestämd: Enskilt eller i mindre grupp (max 3) ska varje Moment avhandlas på valfritt sätt. Eleven bestämmer vilket moment och ämnesområde och tillsammans med lärare bestäms momentexaminationen. Varje grupp har ett eget arbetsmaterial, en sk lärportfolio där allt material ska samlas. Däri ska också alla länkar läggas in. Det är alltså elevens intresse och ambitionsnivå som bestämmer momentinnehållet. Läraren är det bollplank som eleven ska använda sig av: kommunikation och förankring i kursmål är en förutsättning för att det ska funka.


36


 • Joni är hemma med sjukt barn (VAB).

 • Jag har lagt in mer info i momenten: Reklam och Propaganda.

 • Fundera på vad du vill jobba med och föreslå i din lärportfolio.


37


 • Praktisk information.

 • Genomgång: Moment: Reklam

 • Eget arbete / Elevsamtal


38


 • Individuellt arbete


39


 • Elevsamtal eller gruppsamtal


Övriga se inspelning.


40


 • Handledning och eget arbete


41


 • Reklamfilmens fantastiska värld II: FILMANALYS

 • Handledning och eget arbete


42


1. Vilket moment ska redovisas?

2. Vilka kunskapskrav ska visas upp? Vilken nivå siktar man på: E, C eller A? Klipp gärna ut formuleringen och klistra in i din lärportfolio.

3. Hur ska redovisningen se ut (formatet)?


43


Förberedelse inför redovisning

 1. Vilket moment ska redovisas?

 2. Vilka kunskapskrav ska visas upp? Vilken nivå siktar man på: E, C eller A? Klipp gärna ut formuleringen och klistra in i din lärportfolio.

 3. Hur ska redovisningen se ut (formatet)?


44

45


Redovisning av första momentet


46


Redovisning av första momentet


47


Redovisning av första momentet


48Läxa: läs Journalistik (s.100 - s.114)


49Läxa: läs Journalistik (s.114 - s.129)


50Läxa: läs Journalistik (s.130 - s.155)


51


 • Gå igenom de sista 15 sidorna (s.130 - s.155) tillsammans i texten: JournalistikJournalistik, reklam och information 1 - VT17 (HT16)

Vecka:  2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23

Kontakt: joni.stam@edu.borlange.se (rum H131)

Kurslitteratur: www.larare.at, www.inlasningstjanst.se,

Kurslitteratur: Kommunikation, Information, Journalistik, Reklam, Lagar och etik

Arbetsmaterial: Öppet dokument / Exit ticket / www.menti.com (262323)

Styrdokument: Förmågor, Centralt innehåll, Kunskapskrav

Vecka

Onsdag 11:20 - 12:35

Sal: A224

2


 • Återkoppling: läsning:

 • Gå igenom (s.100 - s.155) tillsammans i texten: Journalistik


345


6


7


8


9

Sportlov

10


11


12


13


14


15


16

Påsklov

17


18


19


20


21


22


23


24