www.larare.at

Arbetstid

Innehållsförteckning -

Vi lärare jobbar för mycket och efter att ha prövat klaga-metoden, vara arg och bitter-attityden, missunnsamhetsmetoden (varför slipper hon göra detta när jag måste?), arbetslaget löser allt-metoden och avslutningsvis "på den här skolan räknar vi inte" metoden för här har lärarna frihet och du fortfarande känner dig utarbetat och tyngd av alla arbetsuppgifter är det dags att få bättre koll på sin arbetstid genom att upprätta ett arbetstidsschema: en tidsbudget:

 • Fyll i tjänstgöringsgrad och räkna ut antalet timmar som skall regleras.
 • Fyll i antalet kompetensutvecklingstimmar
 • Fyll i hur mycket planeringstid som ligger utanför terminstid, dagarna före och efter läsåret.
 • Lista alla arbetsuppgifter du kan komma på både vad gäller arbetsuppgifter som förekommer varje vecka och sådana som dyker upp vid enstaka tillfällen under läsåret. Tidsätt varje uppgift.
 • Lägg därefter ut de kontinuerliga uppgifterna i ditt ramschema.

Utgå ifrån följande: årsarbetstiden för en lärare är 1767 tim och 1360 tim av dem är reglerad arbetstid. Resterande tid på 407 tim är förtroendearbetstid som du inte behöver redogöra för - det har du fått förtroende att sköta själv. Inom denna tid ska följande rymma:

 • för- och efterarbete (t.ex. planering och rättning)
 • spontana elev- och föräldrakontakter
 • egen utveckling

Tjänstefördelningen brukar utgå ifrån följande: 87h för en 100p-kurs karaktärsämne (kurs) 97h för en 100p-kurs gymnasiegemensamma ämnen (kurs).

 

Arbetstid / Räkneexempel
 
 • Pedagogiskt arbete: 692 + 50 + 3 + 100 + 50 = 895h
  • undervisning inklusive visst för- och efterarbete (sk planering och utvärdering)
   • undervisning i sex 100p kurser = 522h (+ 78h som eleven ska göra och som jag som lärare måste i flesta fall styra upp - därför lägger jag till ca 40h). Därefter måste jag lägga till för- och efterarbete och en vanlig siffra här är 15min per lektionstimme vilket ger ca 130h. Slutsiffran blir: 692h
  • dokumentation tar ca 30min per elev per läsår vilket, om du har 100 elever, blir 50h
  • åtgärdsprogram tar ca 1h per elev per läsår vilket, om du har 3 elever, blir 3h
  • formativ bedömning som måste ske i skolan tar ca 1h per elev per läsår vilket, om du har 100 elever, blir 100h
  • rättning av skolarbeten gör jag på min förtroendetid
  • rättning av nationella prov tar ca 1h per elev per läsår vilket, om du har 50 prov att rätta, blir 50h
  • skolutveckling är kanske få förunnat, men jag lägger i alla fall ca 40h per läsår på skolutvecklingsfrågor, men jag förlägger det i min förtroendetid.
 • Elev/föräldrarelaterade: 20 + 20 = 40h
  • mentorstid tar ca 1h per elev per läsår vilket, om du har 20 elever, blir 20h
  • utvecklingssamtal tar ca 1h per elev per läsår vilket, om du har 20 elever, blir 20h
 • Kollegor: 70 + 5 + 5 = 80h
  • konferenser (arbetslagsmöten, ämneslagsmöten, personalinfo osv) tar ca 2h i veckan vilket generar, om du räknar att ett läsår är på 35V, 70h
  • gemensam planering och utvärdering (är medräknat i undervisning)
  • Kompetensutveckling - ca 5h per läsår
  • fortbildning/kurser - ca 5h per läsår
 • Administration: 30 + 9 + 15 + 16 = 70h
  • läsa mejl - jag får ca 20 mejl i veckan och varje mejl tar ca 5min att bearbeta (läsa och besvara) och om du räknar att ett läsår är på 35V blir det ca 58h av dessa 58h kan man ta bort ungefär hälften till undervisning, formativ bedömning och dokumentation (i och med att i min undervisning ingår mejlkontakt med mig) vilket i slutändan ger 30h
  • ta del av information - läsa veckobrev, läsa skolinfo och arbetslags- och ämneslagsmaterial tar ca 15min i veckan (och då räknar jag i underkant), vilket om du räknar att ett läsår är på 35V blir ca 10h
  • egen tidsrapportering (ex detta arbete) - ca 30 min i veckan och om du räknar att ett läsår är på 35V blir det ca 15h
  • elevregistrering tar ca 10min per elev per läsår vilket, om du har 100 elever, blir ca 16h
 • Övriga uppgifter: 10 + 10 + 10 = 30h
  • marknadsföring (ex. öppet hus, elevbesök osv) - ca 10h per läsår.
  • representation i arbetsgrupper och nätverk - ca 10h per läsår.
  • "spilltid" (förflyttningar, elevsamtal i korridorerna, "stanna-kvar-på-lektionen-samtal" osv) - ca 10h per läsår.

Summering: 895 + 40 + 80 + 70 + 30 = 1115 om du har 100 elever

Alltså ca 1100h för 100 elever och med hjälp av grundläggande matematik kan man gå upp eller ner procentuellt vilket också påverkar tidsangivelserna procentuellt. Den tyngsta posten (pedagogiskt arbete på 845h) är vårt huvudsakliga uppdrag och påverkar alltså tidsangivelserna mest.

Och för att komma upp i 1360 kan man lägga till ca 40 elever - så i princip ska varje lärare ha max 140 elever.

 

Arbetstid / Räkneexempel på GyVux
 

Jag har räknat timmar och kommit fram till följande upplägg som kan användas som riktvärde eller diskussionsunderlag i tjänstefördelningen inom vuxenutbildningen.

En heltidstjänst (ca 45h/veckan) med ca 40 elever inom vuxenutbildning kräver följande insatser i tid per vecka:

 • Arbete med att utarbeta moment och utvärdera moment (ca 1h)
 • Föreläsningstid (ca 1h)
 • Förberedelse och efterarbete anknutet till föreläsning (ca 1h)
 • Seminarium (ca 1h)
 • Förberedelse och efterarbete anknutet till seminarium (ca 1h)
 • Handledning (ca 8h per 40 elever)
 • Kunskapskontroll (ca 4h per 40 elever)
 • Rättning (ca 8h per 40 elever)
 • Formativ bedömning (ca 8h per 40 elever)
 • Administration & mötestid (ca 8h per 40 elever)
 • Övrigt (ca 4h per 40 elever)

Arbetstid / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)