www.larare.at

Naturkunskap: Styrdokument

 

Jag har bearbetat styrdokumenten i Naturkunskap på gymnasienivå för att lättare diskutera dem med skolledare, lärare, mentorer och elever. På så vis kan jag tydligare hänvisa till specifika delar i skolverkets styrning.

Jag har delat upp och numrerat förmågorna i 6 delar.

Kursernas centrala innehåll

  • Naturkunskap 1a1 = 6 delar
  • Naturkunskap 1b = 8 delar

Kursernas kunskapskrav

  • Naturkunskap 1a1 = 4 delar
  • Naturkunskap 1b = 4 delar

Du når förmågorna, kurserna centrala innehåll och kunskapskapskrav genom att klicka upp "rullgardinerna" i menyn ovan.

Via menyn når du stöd- och kringmaterial som t.ex. ordlistor, koppling till delar i Naturkunskapskursernas centrala innehåll och kunskapskrav samt QR-kod till denna sajt.