Förklaring av förmågorna (Naturkunskap)

Kritiskt granska naturvetenskapliga frågor och dessas betydelse i samhällsfrågor och i förhållande till hållbar utveckling; t.ex. olika teorier, kroppens uppbyggnad, livsstil, hälsa och miljö. Och ta ställning.

/ Joni