www.larare.at

Naturkunskap: moment

    Här nedan finner du förslag på moment som kan tillämpas i naturkunskapskurserna.

     

Naturkunskap / Moment 1
 
Klicka för att komma till start

Individen i samhället: normer, konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

 

Naturkunskap / Moment 2
 
Klicka för att komma till start

Hälsa, kropp, sexualitet och relationer

 

Naturkunskap / Moment 3
 
Klicka för att komma till start
Hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan.

 

Naturkunskap / Moment 4
 
Klicka för att komma till start
Naturvetenskap: kritiskt prövning, experiment och kvantitativa och kvalitativa studier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2020)