<Förmåga 8 >

 

Förmåga att diskutera egna och andras attityder till och värderingar av hälsa och hälsofrämjande arbete.

Skolverket