<Förmåga 4 >

 

Förmåga att använda begrepp och teorier inom hälsoområdet.

Skolverket