www.larare.at

Centralt innehåll: Mental träning

100p (HALMEN0), ska behandla följande centrala innehåll

Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 1

  1. Psykologiska faktorer i relation till prestation.
  2. Olika stressorer i vardagen.
  3. Teoretiska modeller för stresshantering.
  4. Aktuell forskning inom området.
  5. Motivation och målfokusering.
  6. Mentala avslappnings- och träningsmetoder, till exempel mindfulness.
  7. Pedagogiska modeller för instruktion och handledning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Mental träning / 1 av 7
 

Psykologiska faktorer i relation till prestation.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Mental träning / 2 av 7
 

Olika stressorer i vardagen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Mental träning / 3 av 7
 

Teoretiska modeller för stresshantering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Mental träning / 4 av 7
 

Aktuell forskning inom området.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Mental träning / 5 av 7
 

Motivation och målfokusering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Mental träning / 6 av 7
 

Mentala avslappnings- och träningsmetoder, till exempel mindfulness.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Mental träning / 7 av 7
 

Pedagogiska modeller för instruktion och handledning.