www.larare.at

Journalistik, reklam & inf. 1

Kunskapskav för MEEJOU01, 100p

Jag har bearbetat kunskapskravet genom att dela upp det i mindre enheter: E1, E2, E3 osv, C1, C2, C3 osv, A1, A2, A3 osv så att det blir lättare att diskutera kunskapskrav med skolledare, lärare, mentorer och elever. På så vis kan jag tydligare hänvisa till specifika delar i kunskapskraven. Det blir också lättare att avgöra om en elev ska ha ett mellanbetyg (D eller B).

Du når varje enskild del; t.ex. E, D, C, B, A osv genom att klicka på länken under huvudrubriken och du når underkategorierna E1, E2, E3 osv, C1, C2, C3 osv, A1, A2, A3 osv genom att klicka under varje underrubrik. Därifrån når du också kunskapskravet inläst genom att klicka på högtalarsymbolen till höger. Du kan alltid jobba tillbaka genom att klicka på den vita pilen i den röda rektangeln.

Jag har också jobbat med att förtydliga på begreppsplan genom att förklara svårare begrepp/ord. Klicka på ordlistan och slå upp ordet du inte förstår.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav: Journalistik, reklam och information 1 / E
Klicka här för att lyssna på E

E1. Eleven redogör översiktligt för olika steg i kommunikationsprocessen utifrån en enkel kommunikationsteori. Dessutom för eleven enkla resonemang om olika produkters och tjänsters kommunikation med hjälp av någon kommunikationsmodell.

E2. Eleven redogör översiktligt för hur olika budskap tas emot av en målgrupp och drar enkla slutsatser om vilken betydelse budskapens utformning har för deras effektivitet. Med det som bakgrund redogör eleven översiktligt för några enkla samband och aspekter som gäller samspelet mellan medier och individ.

E3. Eleven redogör översiktligt för hur olika medier kommunicerar och fungerar som bärare av budskap via olika kanaler till en nationell och internationell publik.

E4. Eleven använder med viss säkerhet olika kanaler och källor som underlag i sitt arbete samt värderar dem med enkla omdömen.

E5. Eleven redogör översiktligt för lagar och andra bestämmelser som reglerar medierna samt hur de kan relateras till mediernas innehåll och agerande. Dessutom drar eleven enkla slutsatser om hur lagar och andra bestämmelser påverkar budskapen i medierna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav: Journalistik, reklam och information 1 / E1
Klicka här för att lyssna på E1

Eleven redogör översiktligt för olika steg i kommunikationsprocessen utifrån en enkel kommunikationsteori. Dessutom för eleven enkla resonemang om olika produkters och tjänsters kommunikation med hjälp av någon kommunikationsmodell.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav: Journalistik, reklam och information 1 / E2
Klicka här för att lyssna på E2

Eleven redogör översiktligt för hur olika budskap tas emot av en målgrupp och drar enkla slutsatser om vilken betydelse budskapens utformning har för deras effektivitet. Med det som bakgrund redogör eleven översiktligt för några enkla samband och aspekter som gäller samspelet mellan medier och individ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav: Journalistik, reklam och information 1 / E3
Klicka här för att lyssna på E3

Eleven redogör översiktligt för hur olika medier kommunicerar och fungerar som bärare av budskap via olika kanaler till en nationell och internationell publik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav: Journalistik, reklam och information 1 / E4
Klicka här för att lyssna på E4

Eleven använder med viss säkerhet olika kanaler och källor som underlag i sitt arbete samt värderar dem med enkla omdömen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav: Journalistik, reklam och information 1 / E5
Klicka här för att lyssna på E5

Eleven redogör översiktligt för lagar och andra bestämmelser som reglerar medierna samt hur de kan relateras till mediernas innehåll och agerande. Dessutom drar eleven enkla slutsatser om hur lagar och andra bestämmelser påverkar budskapen i medierna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav: Journalistik, reklam och information 1 / D
Klicka här för att lyssna på D

Betyg D.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav: Journalistik, reklam och information 1 / C
Klicka här för att lyssna på C

C1. Eleven redogör utförligt för olika steg i kommunikationsprocessen utifrån en kommunikationsteori. Dessutom för eleven välgrundade resonemang om olika produkters och tjänsters kommunikation med hjälp av några kommunikationsmodeller.

C2. Eleven redogör utförligt för hur olika budskap tas emot av en målgrupp och drar välgrundade slutsatser om vilken betydelse budskapens utformning har för deras effektivitet. Med det som bakgrund redogör eleven utförligt för några samband och aspekter som gäller samspelet mellan medier och individ.

C3. Eleven redogör utförligt för hur olika medier kommunicerar och fungerar som bärare av budskap via olika kanaler till en nationell och internationell publik.

C4. Eleven använder med viss säkerhet olika kanaler och källor som underlag i sitt arbete samt värderar dem med enkla omdömen.

C5. Eleven redogör utförligt för lagar och andra bestämmelser som reglerar medierna samt hur de kan relateras till mediernas innehåll och agerande. Dessutom drar eleven välgrundade slutsatser om hur lagar och andra bestämmelser påverkar budskapen i medierna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav: Journalistik, reklam och information 1 / C1
Klicka här för att lyssna på E1

Eleven redogör utförligt för olika steg i kommunikationsprocessen utifrån en kommunikationsteori. Dessutom för eleven välgrundade resonemang om olika produkters och tjänsters kommunikation med hjälp av några kommunikationsmodeller.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav: Journalistik, reklam och information 1 / C2
Klicka här för att lyssna på E1

Eleven redogör utförligt för hur olika budskap tas emot av en målgrupp och drar välgrundade slutsatser om vilken betydelse budskapens utformning har för deras effektivitet. Med det som bakgrund redogör eleven utförligt för några samband och aspekter som gäller samspelet mellan medier och individ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav: Journalistik, reklam och information 1 / C3
Klicka här för att lyssna på E1

Eleven redogör utförligt för hur olika medier kommunicerar och fungerar som bärare av budskap via olika kanaler till en nationell och internationell publik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav: Journalistik, reklam och information 1 / C4
Klicka här för att lyssna på E1

Eleven använder med viss säkerhet olika kanaler och källor som underlag i sitt arbete samt värderar dem med enkla omdömen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav: Journalistik, reklam och information 1 / C5
Klicka här för att lyssna på E1

Eleven redogör utförligt för lagar och andra bestämmelser som reglerar medierna samt hur de kan relateras till mediernas innehåll och agerande. Dessutom drar eleven välgrundade slutsatser om hur lagar och andra bestämmelser påverkar budskapen i medierna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav: Journalistik, reklam och information 1 / B
Klicka här för att lyssna på B

Betyg B.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav: Journalistik, reklam och information 1 / A
Klicka här för att lyssna på A

A1. Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika steg i kommunikationsprocessen utifrån en kommunikationsteori. Dessutom för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om olika produkters och tjänsters kommunikation med hjälp av några komplexa kommunikationsmodeller. Eleven motiverar utförligt och nyanserat valet av modell.

A2. Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur olika budskap tas emot av en målgrupp och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om vilken betydelse budskapens utformning har för deras effektivitet. Med det som bakgrund redogör eleven utförligt och nyanserat för några komplexa samband och aspekter som gäller samspelet mellan medier och individ.

A3. Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur olika medier kommunicerar och fungerar som bärare av budskap via olika kanaler till en nationell och internationell publik.

A4. Eleven använder med säkerhet olika kanaler och källor som underlag i sitt arbete samt värderar dem med nyanserade omdömen.

A5. Eleven redogör utförligt och nyanserat för lagar och andra bestämmelser som reglerar medierna samt hur de kan relateras till mediernas innehåll och agerande. Dessutom drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser om hur lagar och andra bestämmelser påverkar budskapen i medierna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav: Journalistik, reklam och information 1 / A1
Klicka här för att lyssna på E1

Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika steg i kommunikationsprocessen utifrån en kommunikationsteori. Dessutom för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om olika produkters och tjänsters kommunikation med hjälp av några komplexa kommunikationsmodeller. Eleven motiverar utförligt och nyanserat valet av modell.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav: Journalistik, reklam och information 1 / A2
Klicka här för att lyssna på E1

Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur olika budskap tas emot av en målgrupp och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om vilken betydelse budskapens utformning har för deras effektivitet. Med det som bakgrund redogör eleven utförligt och nyanserat för några komplexa samband och aspekter som gäller samspelet mellan medier och individ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav: Journalistik, reklam och information 1 / A3
Klicka här för att lyssna på E1

Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur olika medier kommunicerar och fungerar som bärare av budskap via olika kanaler till en nationell och internationell publik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav: Journalistik, reklam och information 1 / A4
Klicka här för att lyssna på E1

Eleven använder med säkerhet olika kanaler och källor som underlag i sitt arbete samt värderar dem med nyanserade omdömen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav: Journalistik, reklam och information 1 / A5
Klicka här för att lyssna på E1

Eleven redogör utförligt och nyanserat för lagar och andra bestämmelser som reglerar medierna samt hur de kan relateras till mediernas innehåll och agerande. Dessutom drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser om hur lagar och andra bestämmelser påverkar budskapen i medierna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Skolverket