Förklaring av centralt innehåll 5 (kursbeteckning)

Under bearbetning.

/ Joni