Ankare lägger man in någonstans i webbplatsen med hjälp av Ctrl, Alt och A för att länka inom en webbsida. Därefter länkar du till platsen med hjälp av # och ankarens titel som du själv bestämt.