www.larare.at

Centralt innehåll: Humanistisk och samhällsvetenskaplig spets

50p (HUAHUM00S)

1. Specialisering inom ett väl avgränsat kunskapsområde inom ramen för spetsutbildningen.

2. Vetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder som är relevanta för kunskapsområdet.

3. Källkritisk metod inom kunskapsområdet. Granskning, tolkning och värdering av information från olika medier och källor.

4. Någon praktisk tillämpning av kunskaper inom området, till exempel i samarbete med institutioner och organisationer i det omgivande samhället eller i form av till exempel fältstudier, rollspel och undersökningar.

5. Uttrycks- och presentationsformer som är relevanta för kunskapsområdet och för humaniora eller samhällsvetenskap i allmänhet, till exempel debattartiklar, muntliga framställningar, utställningar och vetenskapliga rapporter. Anpassning till syfte, mottagare och situation.

 

 

 

Centralt innehåll: Humanistisk och samhällsvetenskaplig spets / 1
Klicka för att komma till start

1. Specialisering inom ett väl avgränsat kunskapsområde inom ramen för spetsutbildningen.

Förklaring:

Exempel:

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Humanistisk och samhällsvetenskaplig spets / 2
Klicka för att komma till start

2. Vetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder som är relevanta för kunskapsområdet.

Förklaring:

Exempel:

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Humanistisk och samhällsvetenskaplig spets / 3
Klicka för att komma till start

3. Källkritisk metod inom kunskapsområdet. Granskning, tolkning och värdering av information från olika medier och källor.

Förklaring:

Exempel:

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Humanistisk och samhällsvetenskaplig spets / 4
Klicka för att komma till start

4. Någon praktisk tillämpning av kunskaper inom området, till exempel i samarbete med institutioner och organisationer i det omgivande samhället eller i form av till exempel fältstudier, rollspel och undersökningar.

Förklaring:

Exempel:

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Humanistisk och samhällsvetenskaplig spets / 5
Klicka för att komma till start

5. Uttrycks- och presentationsformer som är relevanta för kunskapsområdet och för humaniora eller samhällsvetenskap i allmänhet, till exempel debattartiklar, muntliga framställningar, utställningar och vetenskapliga rapporter. Anpassning till syfte, mottagare och situation.

Förklaring:

Exempel: