www.larare.at

Centralt innehåll: Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering

100p (HUMHUM00S)

1. Fördjupning inom valt kunskapsområde. Exempel på kunskapsområden kan vara arkeologi, EU, freds- och konfliktfrågor, globala utvecklings- och rättvisefrågor, interkulturell kommunikation, kriminologi, litteratur på olika språk, lokala eller regionala studier, mediekommunikation, miljöhistoria samt tolkning och översättning. Samband mellan kunskapsområdet och omvärlden.

2. Vetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder som är relevanta för kunskapsområdet.

3. Källkritisk metod inom kunskapsområdet. Granskning, tolkning och värdering av information från olika medier och källor.

4. Praktiska tillämpningar av kunskaper inom området, till exempel i samarbete med institutioner och organisationer i det omgivande samhället eller i form av till exempel fältstudier, rollspel och undersökningar.

5. Uttrycks- och presentationsformer som är relevanta för kunskapsområdet och för humaniora eller samhällsvetenskap i allmänhet, till exempel debattartiklar, muntliga framställningar, utställningar och vetenskapliga rapporter. Anpassning till syfte, mottagare och situation.

________________________1, 2, 3, 4 och 5_________________________________upp

 

Centralt innehåll: 1
Klicka för att komma till start

1. Fördjupning inom valt kunskapsområde. Exempel på kunskapsområden kan vara arkeologi, EU, freds- och konfliktfrågor, globala utvecklings- och rättvisefrågor, interkulturell kommunikation, kriminologi, litteratur på olika språk, lokala eller regionala studier, mediekommunikation, miljöhistoria samt tolkning och översättning. Samband mellan kunskapsområdet och omvärlden.

Förklaring:

Exempel:

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: 2
Klicka för att komma till start

2. Vetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder som är relevanta för kunskapsområdet.

Förklaring:

Exempel:

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: 3
Klicka för att komma till start

3. Källkritisk metod inom kunskapsområdet. Granskning, tolkning och värdering av information från olika medier och källor.

Förklaring:

Exempel:

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: 4
Klicka för att komma till start

4. Praktiska tillämpningar av kunskaper inom området, till exempel i samarbete med institutioner och organisationer i det omgivande samhället eller i form av till exempel fältstudier, rollspel och undersökningar.

Förklaring:

Exempel:

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: 5
Klicka för att komma till start

5. Uttrycks- och presentationsformer som är relevanta för kunskapsområdet och för humaniora eller samhällsvetenskap i allmänhet, till exempel debattartiklar, muntliga framställningar, utställningar och vetenskapliga rapporter. Anpassning till syfte, mottagare och situation.

Förklaring:

Exempel: