www.larare.at

Samernas kultur och historia

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven beskriver översiktligt det geografiska området Sápmi och diskuterar översiktligt de geografiska förutsättningarna för bosättning och samhällsliv idag och genom historien. Dessutom redogör eleven översiktligt för hur den samiska samiska befolkningen, det samiska samhället och näringslivet har utvecklats historiskt i relation till teknik- och samhällsutveckling i det omgivande samhället. Eleven beskriver översiktligt den historiska utvecklingen av nationalstaternas förhållningssätt och politik gentemot urfolk och minoriteter och redogör översiktligt för vad detta betytt och betyder för den samiska befolkningen.

Eleven beskriver översiktligt samiska organisationssträvanden och utvecklingen av dagens samiska institutioner, samt redogör översiktligt för aktuella samepolitiska program.

Eleven redogör översiktligt för samiska förhållningssätt och traditioner samt beskriver översiktligt hur dessa varierar mellan olika delar av Sápmi och hur de förändrats över tid. Eleven ger några exempel på förgrundsgestalter inom det samiska samhälls-, kultur- och näringslivet samt redogör översiktligt för deras betydelse för utvecklingen.

Eleven för enkla resonemang kring samband mellan samhällsförhållanden och kulturella och konstnärliga uttryck. Dessutom gör eleven enkla tolkningar och analyser av aktuella samiska kultur- och konstföreteelser och ger enkla förklaringar till sina tolkningar och analyser. Vidare formulerar eleven enkla reflektioner över egna kulturupplevelser.

I beskrivningar, redogörelser, tolkningar och analyser använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.

Betyget C

Eleven beskriver utförligt det geografiska området Sápmi och diskuterar utförligt de geografiska förutsättningarna för bosättning och samhällsliv idag och genom historien. Dessutom redogör eleven utförligt för hur den samiska befolkningen, det samiska samhället och näringslivet har utvecklats historiskt i relation till teknik- och samhällsutveckling i det omgivande samhället. Eleven beskriver utförligt den historiska utvecklingen av nationalstaternas förhållningssätt och politik gentemot urfolk och minoriteter och redogör utförligt för vad detta betytt och betyder för den samiska befolkningen.

Eleven beskriver utförligt samiska organisationssträvanden och utvecklingen av dagens samiska institutioner, samt redogör utförligt för aktuella samepolitiska program.

Eleven redogör utförligt för samiska förhållningssätt och traditioner samt beskriver utförligt hur dessa varierar mellan olika delar av Sápmi och hur de förändrats över tid. Eleven ger några exempel på förgrundsgestalter inom det samiska samhälls-, kultur- och näringslivet samt redogör utförligt för deras betydelse för utvecklingen.

Eleven för välgrundade resonemang kring samband mellan samhällsförhållanden och kulturella och konstnärliga uttryck. Dessutom gör eleven välgrundade tolkningar och analyser av aktuella samiska kultur- och konstföreteelser och ger välgrundade förklaringar till sina tolkningar och analyser. Vidare formulerar eleven välgrundade reflektioner över egna kulturupplevelser.

I beskrivningar, redogörelser, tolkningar och analyser använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.

Betyget A

Eleven beskriver utförligt och nyanserat det geografiska området Sápmi och diskuterar utförligt och nyanserat de geografiska förutsättningarna för bosättning och samhällsliv idag och genom historien. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur den samiska befolkningen, det samiska samhället och näringslivet har utvecklats historiskt i relation till teknik- och samhällsutveckling i det omgivande samhället. Eleven beskriver utförligt och nyanserat den historiska utvecklingen av nationalstaternas förhållningssätt och politik gentemot urfolk och minoriteter och redogör utförligt och nyanserat för vad detta betytt och betyder för den samiska befolkningen.

Eleven beskriver utförligt och nyanserat samiska organisationssträvanden och utvecklingen av dagens samiska institutioner, samt redogör utförligt och nyanserat för aktuella samepolitiska program.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för samiska förhållningssätt och traditioner samt beskriver utförligt och nyanserat hur dessa varierar mellan olika delar av Sápmi och hur de förändrats över tid. Eleven ger flera exempel på förgrundsgestalter inom det samiska samhälls-, kultur- och näringslivet samt redogör utförligt och nyanserat för deras betydelse för utvecklingen.

Eleven för välgrundade och nyanserade resonemang kring samband mellan samhällsförhållanden och kulturella och konstnärliga uttryck. Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade tolkningar och analyser av aktuella samiska kultur- och konstföreteelser och ger välgrundade och nyanserade förklaringar till sina tolkningar och analyser. Vidare formulerar eleven välgrundade och nyanserade reflektioner över egna kulturupplevelser.

I beskrivningar, redogörelser, tolkningar och analyser använder eleven med säkerhet relevanta begrepp.

 

 


Källa: Skolverket