www.larare.at

Samernas kultur och historia

Centralt innehåll

 1. Det geografiska området Sápmi, människors levnadsvillkor och bosättning i området idag och genom historien.
 2. Befolkningsutvecklingen och relationer mellan etniska grupper i Sápmi samt händelser som påverkat utvecklingen.
 3. Idéhistoriska strömningar och olika nationalstaters förhållningssätt och politik gentemot samer, andra urfolk och minoriteter från 1700-talet och framåt. Konsekvenser för den samiska befolkningen.
 4. Det samiska samhälls- och näringslivets utveckling fram till idag.
 5. Samisk organisations- och institutionsuppbyggnad under 1900-talet och därefter.
 6. Samepolitiska program inom kultur, näring, språk och utbildning.
 7. Samisk livsåskådning och samiska värderingar. Traditionell samisk kunskap.
 8. Äldre och nutida samiska traditioner samt seder och bruk inom olika delar av Sápmi. Jämförelser med andra kulturer.
 9. Förgrundsgestalter inom det samiska samhälls-, kultur- och näringslivet.
 10. Samiska konstarter, till exempel jojk och musik, bildkonst, litteratur och teater. Deras utveckling, villkor och betydelse för det samiska samhället.
 11. Analys och tolkning av samiska kultur- och konstföreteelser.
 12. Begrepp relevanta för ämnesområdet.
 13. Kulturella aktiviteter.

 

Skolverket