www.larare.at

Historia åk9: 4 förmågor

 

Jag har numrerat förmågorna (4) som ska uppnås i Grundskolehistoria (åk9) så att det blir lättare att diskutera förmågor med skolledare, lärare, mentorer och elever. På så vis kan jag tydligare hänvisa till specifika delar i skolverkets styrning.

Du når de 4 förmågorna genom att klicka upp "rullgardinen" i menyn ovan.

Via menyn når du stöd- och kringmaterial som t.ex. ordlistor, koppling till delar i historiakursernas centrala innehåll och kunskapskrav samt QR-kod till denna sajt.

Lyssna på alla förmågor genom att klicka på högtalarsymbolen.

Du kan snabbnavigera mellan förmågorna genom att klicka på pilarna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

Historia åk7-9: 4 förmågor

Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 1

 

01.använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

02. kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

03. reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

04. använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

 

Källa: Skolverket
Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

Historia åk7-9: förmåga 1

Föregående

 

Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

 

Källa: Skolverket
Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

Historia åk7-9: förmåga 2

Föregående

 

Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

 

Källa: Skolverket
Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

Historia åk7-9: förmåga 3

Föregående

 

Reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och...

 

Källa: Skolverket
Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

Historia åk7-9: förmåga 4

Föregående

 

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

 

Källa: Skolverket
Nästa kapitel