www.larare.at

Koppling mellan styrdokument

 

Förmåga 1

Klicka för att komma till start

Kunskaper om huvuddragen i olika verklighetsuppfattningar och olika sätt att se på kunskap.

Filosofi 1

Centralt innehåll

Kunskapskrav

Delar av E1, C1, A1. "Eleven redogör [---] för och diskuterar [---] argument [---] frågor och teorier som gäller [---] kunskap..."

Delar av E2, C2, A2. "Eleven identifierar [---] filosofiska frågor samt gör [---] analyser av [---] frågor och teorier som gäller [---] kunskap..."

 

Filosofi 2

Centralt innehåll

Kunskapskrav

 

Förmåga 2

Klicka för att komma till start

Kunskaper om vetenskapsteoretiska ståndpunkter och vetenskapliga metoder.

Filosofi 1

Centralt innehåll

Kunskapskrav

Delar av E1, C1, A1. "Eleven redogör [---] för och diskuterar [---] argument [---] frågor och teorier som gäller [---] vetenskap..."

Delar av E2, C2, A2. "Eleven identifierar [---] filosofiska frågor samt gör --- analyser av [---] frågor och teorier som gäller [---] vetenskap..."

Filosofi 2

Centralt innehåll

Kunskapskrav

Förmåga 3

Klicka för att komma till start

Kunskaper om värdefilosofi, olika värdeteoretiska ståndpunkter och normativa etiska teorier samt deras tillämpning.

Filosofi 1

Centralt innehåll

Kunskapskrav

Delar av E1, C1, A1. "Eleven redogör [---] för och diskuterar [---] argument [---] frågor och teorier som gäller [---] värdefilosofi..."

Delar av E2, C2, A2. "Eleven identifierar [---] filosofiska frågor samt gör [---] analyser av [---] frågor och teorier som gäller [---] värdefilosofi..."

Filosofi 2

Centralt innehåll

Kunskapskrav

Förmåga 4

Klicka för att komma till start

Kunskaper om existentiella frågor och samhällsfilosofi samt om nutida filosofiska riktningar.

Filosofi 1

Centralt innehåll

Kunskapskrav

Existens

Delar av E1, C1, A1. "Eleven redogör [---] för och diskuterar [---] argument [---] frågor och teorier som gäller existens..."

Delar av E2, C2, A2. "Eleven identifierar [---] filosofiska frågor samt gör [---] analyser av [---] frågor och teorier som gäller existens..."

Samhällsfilosofi

Delar av E1, C1, A1. "Eleven redogör [---] för och diskuterar [---] argument [---] frågor och teorier som gäller [---] samhällsfilosofi..."

Delar av E2, C2, A2. "Eleven identifierar [---] filosofiska frågor samt gör [---] analyser av [---] frågor och teorier som gäller [---] samhällsfilosofi..."

Filosofi 2

Centralt innehåll

Kunskapskrav

Förmåga 5

Klicka för att komma till start

Förmåga att identifiera filosofiska frågor samt att analysera, förklara och ta ställning till klassiska och nutida filosofiska frågor och teorier med hjälp av relevanta begrepp.

Filosofi 1

Centralt innehåll

Kunskapskrav

Filosofi 2

Centralt innehåll

Kunskapskrav

Förmåga 6

Klicka för att komma till start

Kunskaper om språkfilosofi och förmåga att tydliggöra språkliga nyanser med hjälp av språkfilosofiska begrepp samt förmåga att värdera argument och att urskilja och genomföra en logisk argumentation.

Filosofi 1

Centralt innehåll

Kunskapskrav

Språkfilosofi

Delar av E1. "Eleven redogör översiktligt för och diskuterar översiktligt och med enkla argument några frågor och teorier som gäller [---] språkfilosofi..."

Delar av E2. "Eleven identifierar med viss säkerhet filosofiska frågor samt gör enkla analyser av några frågor och teorier som gäller [---] språkfilosofi..."

Delar av C1. "Eleven redogör utförligt för och diskuterar utförligt och med välgrundade argument flera frågor och teorier som gäller [---] språkfilosofi..."

Delar av C2. "Eleven identifierar med viss säkerhet filosofiska frågor samt gör välgrundade analyser av några frågor och teorier som gäller [---] språkfilosofi..."

Delar av A1. "Eleven redogör utförligt och nyanserat för och diskuterar utförligt och med välgrundade och nyanserade argument flera frågor och teorier som gäller [---] språkfilosofi..."

Delar av A2. "Eleven identifierar med säkerhet filosofiska frågor samt gör välgrundade och nyanserade analyser av flera frågor och teorier som gäller [---] språkfilosofi..."

Logik

E3C3A3

Filosofi 2

Centralt innehåll

Kunskapskrav

Språkfilosofi

Logik

E3C3A3

 

 

Innehållsförteckning

Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (år)