www.larare.at

Centralt innehåll i Filosofi 2

 

Jag har numrerat styckena i centrala innehållet för Filosofi 2 (FIOFIO02) så att det blir lättare att diskutera kursens obligatoriska innehåll med skolledare, lärare, mentorer och elever. På så vis kan jag tydligare hänvisa till specifika delar i skolverkets styrning.

Du når de fem olika styckena genom att klicka upp "rullgardinen" i menyn ovan: Centralt innehåll.

Via menyn når du stöd- och kringmaterial som t.ex. förklaringar, ordlistor, info om mellanbetyg, film- och sajtförslag samt QR-kod till denna sajt.

Lyssna på innehållet genom att klicka på högtalarsymbolen.

Du kan snabbnavigera på sajten med hjälp av pil upp och ner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filosofi 2: Centralt innehåll

Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 1

 

01. Klassiska frågor, teorier och ställningstaganden, dels vad gäller verklighetsuppfattningar som behandlar frågor om verklighetens natur och människans existens, dels inom kunskapsteori som behandlar frågor om kunskapens ursprung, räckvidd och giltighet samt om yttervärldens existens.

02. Vetenskapsteoretiska frågor och problem som berör olika filosofers och riktningars syn på vad som är god vetenskap.

03. Värdefilosofisk fördjupning, dels vad gäller tillämpad normativ etik med särskild inriktning på analys, tillämpning och ställningstaganden i olika fall eller dilemman i privatliv, samhällsliv, kulturliv och vetenskap, dels inom estetiska teorier som handlar om det sköna.

04. Samhällsfilosofisk fördjupning, till exempel utopiskt tänkande, med utgångspunkt i begreppen rättvisa, frihet, makt och inflytande samt filosofernas behandling av begreppen i olika tider och traditioner.

05. Grundläggande redskap för logisk analys.

06. Fördjupning i vald filosofisk fråga.

 

Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filosofi 2: Centralt innehåll 1

Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 1

 

Klassiska frågor, teorier och ställningstaganden, dels vad gäller verklighetsuppfattningar som behandlar frågor om verklighetens natur och människans existens, dels inom kunskapsteori som behandlar frågor om kunskapens ursprung, räckvidd och giltighet samt om yttervärldens existens.

 

Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filosofi 2: Centralt innehåll 2

Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 1

 

Vetenskapsteoretiska frågor och problem som berör olika filosofers och riktningars syn på vad som är god vetenskap.

 

Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filosofi 2: Centralt innehåll 3

Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 1

 

Värdefilosofisk fördjupning, dels vad gäller tillämpad normativ etik med särskild inriktning på analys, tillämpning och ställningstaganden i olika fall eller dilemman i privatliv, samhällsliv, kulturliv och vetenskap, dels inom estetiska teorier som handlar om det sköna.

 

Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filosofi 2: Centralt innehåll 4

Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 1

 

Samhällsfilosofisk fördjupning, till exempel utopiskt tänkande, med utgångspunkt i begreppen rättvisa, frihet, makt och inflytande samt filosofernas behandling av begreppen i olika tider och traditioner.

 

Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filosofi 2: Centralt innehåll 5

Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 1

 

Grundläggande redskap för logisk analys.

 

Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filosofi 2: Centralt innehåll 6

Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 1

 

Fördjupning i vald filosofisk fråga.