www.larare.at

Filosofiämnets syfte: frågor

- -

01. Hur väl känner du till huvuddragen i olika verklighetsuppfattningar?

02. Hur väl känner du till de olika sätt man kan se på kunskap?

03. Hur väl känner du till att det finns olika vetenskapsteoretiska ståndpunkter?

04. Hur väl känner du till olika vetenskapliga metoder.

05. Hur väl känner du till olika värdefilosofiska ståndpunkter, samt deras tillämpning?

06. Hur väl känner du till olika normativa etiska teorier, samt deras tillämpning?

07. Hur väl känner du till olika existentiella frågor?

08. Hur väl känner du till samhällsfilosofi?

09. Hur väl känner du till nutida filosofiska riktningar?

10. Hur väl kan du ta ställning till filosofiska frågor?

11. Hur väl känner du till klassiska och nutida filosofiska frågor?

12. Hur väl kan du analysera filosofiska frågor?

13. Hur väl kan du tillämpa (använda) relevanta filosofiska begrepp?

14. Hur väl känner du till språkfilosofi?

15. Hur väl kan du använda dig av språkfilosofiska begrepp?

16. Hur väl kan du värdera argument?

17. Hur väl kan du genomföra en logisk argumentation?

Ämnets syfte

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2018)