www.larare.at

Fältstudie

 

Tanken med detta moment är att ni, i grupp, ska gå ut och studera "verkligheten”. Er uppgift är att gå ut och studera mänskligt beteende. Därefter ska ni dela med er med andra grupper om vad ni såg och vad ni kom fram till.

Utförande

Tänk ut tre platser där många människor passerar eller befinner sig (t.ex. busshållplats, väntrum, bankomatkö osv). Studera/observera varje plats i ca 30 minuter och försök se mönster eller skrivna eller oskrivna regler som gäller för just denna plats.

Tänk induktivt, alltså studera det ni ser och formulera sedan en teori om vad som gäller på de platser ni studerat. Eller deduktivt, där ni formulerar en hypotes om vad ni tror kommer att hända och som ni därefter “prövar”. 

Ni kan om ni vill provocera (inom rimliga gränser förstås) människor på platsen för att studera deras reaktioner (t.ex. stå åt fel håll i hissen, kasta en tomburk, träng er i kön, börja skratta oprovocerat).

När ni gjort era tre platser försöker ni antingen dra en slutsats om vad ni såg, eller bestämma er för om er slutsats höll. Efter varje plats pratar ni ihop er om hur det blev. 

Presentation

Varje grupp får sitta med några andra grupper och berätta:

 1. Vad gjorde ni?
 2. Hur gick det?
 3. Vad kom ni fram till?

 

Förslag på körschema

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start
  1. Presentera platsen ni valt och varför.
  2. Vilka fanns på platsen?
  3. Vad hände på platsen?
  4. Vilka mönster och oskrivna regler gäller på platsen?
  5. Fanns det något som avvek, mot era förväntningar, på platsen?
  6. Vilka är era slutsatser? Analys? Reaktioner? Känslor?
 

Styrdokument

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start
 • Kurs:
  • Förmåga:
  • Centralt innehåll:
  • Kunskapskrav:
 • Kurs:
  • Förmåga:
  • Centralt innehåll:
  • Kunskapskrav:
 • Kurs:
  • Förmåga:
  • Centralt innehåll:
  • Kunskapskrav:

 

Lärarhandledning

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Lärarhandledning. Lösenordsskyddat

 

 

Innehållsförteckning

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2017)