www.larare.at

Engelska: Styrdokument

 

Jag har bearbetat styrdokumenten i Engelska på gymnasienivå för att lättare diskutera dem med skolledare, lärare, mentorer och elever. På så vis kan jag tydligare hänvisa till specifika delar i skolverkets styrning.

Jag har delat upp och numrerat förmågorna i 5 delar.

Kursernas centrala innehåll i 3 huvudkategorier och 13 respektive 15 underkategorier:

  • Engelska 5 = 3 huvudkategorier och 13 underkategorier
  • Engelska 6 = 3 huvudkategorier och 15 underkategorier
  • Engelska 7 = 3 huvudkategorier och 15 underkategorier

Kursernas kunskapskrav i 6 delar:

  • Engelska 5 = 6 delar
  • Engelska 6 = 6 delar
  • Engelska 7 = 6 delar

Du når förmågorna, kurserna centrala innehåll och kunskapskapskrav genom att klicka upp "rullgardinerna" i menyn ovan.

Via menyn når du stöd- och kringmaterial som t.ex. ordlistor, koppling till delar i engelskakursernas centrala innehåll och kunskapskrav samt QR-kod till denna sajt.