www.larare.at

Engelska: 5 Förmågor

 

Jag har numrerat förmågorna (antal) som ska uppnås i Engelska så att det blir lättare att diskutera förmågor med skolledare, lärare, mentorer och elever. På så vis kan jag tydligare hänvisa till specifika delar i skolverkets styrning.

Du når de 5 förmågorna genom att klicka upp "rullgardinen" i menyn ovan.

Via menyn når du stöd- och kringmaterial som t.ex. ordlistor, koppling till delar i svenskkursernas centrala innehåll och kunskapskrav samt QR-kod till denna sajt.

Lyssna på alla förmågor genom att klicka på högtalarsymbolen.

Du kan snabbnavigera mellan förmågorna genom att klicka på pilarna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

Engelska : Alla 5 förmågorna

Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 1

 

01. Förståelse av talad och skriven engelska samt förmåga att tolka innehållet.

02. Förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift.

03. Förmåga att använda språkliga strategier i olika sammanhang.

04. Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer.

05. Förmåga att diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

 

Källa: Skolverket
Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

Engelska : förmåga 1

Föregående

 

Förståelse av talad och skriven engelska samt förmåga att tolka innehållet.

 

Källa: Skolverket
Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

Engelska : förmåga 2

Föregående

 

Förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift.

 

Källa: Skolverket
Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

Engelska : förmåga 3

Föregående

 

Förmåga att använda språkliga strategier i olika sammanhang.

 

Källa: Skolverket
Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

Engelska : förmåga 4

Föregående

 

Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer.

 

Källa: Skolverket
Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

Engelska : förmåga 5

Föregående

 

Förmåga att diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

 

Källa: Skolverket
Nästa kapitel