www.larare.at

Centralt innehåll för Svenska 3

Utan länkar -

1. Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 1

Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen som stöd i planering och utförande samt som redskap för analys. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framställning.

2. Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 2

Viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i texter av vetenskaplig karaktär.

3. Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 3

Läsning av och arbete med texter, vilket inkluderar strukturering, sovring, sammanställning, sammanfattning och källkritisk granskning.

4. Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 4

Skriftlig framställning som anknyter till den vetenskapliga texttypen och som behandlar någon aspekt av svenskämnet.

5. Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 5

Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom genrerna prosa, lyrik och dramatik. Litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp. Litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg.

6. Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 6

Det svenska språkets ursprung, historiska utveckling och släktskapsförhållanden. Språkförändring.

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll för Svenska 3 utan länkar

 

Joni Stam (2015)